content top
Zasady wystawiania faktur w 2014

Zasady wystawiania faktur w 2014

Od ponad dwóch tygodni, bo od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o VAT. W dokumencie tym znalazły się między innymi kwestie związane z wystawianiem faktur. Sam fakt przeniesienia przepisów z rozporządzenia fakturowego do ustawy o podatku od towarów i usług nie jest jednak jedyną zmianą, z którą muszą się zmierzyć przedsiębiorcy w 2014 roku.

Prawdziwą rewolucję stanowią modyfikacje przepisów dotyczących fakturowania. Zmieniły one bowiem całkowicie dotychczasowy model wystawiania i rozliczania faktur i zmuszają firmy do zrewidowania przyzwyczajeń w zakresie m.in. terminów wystawiania faktur czy określania momentu powstania obowiązku podatkowego. Oprócz tego dodane do ustawy o VAT regulacje definiują pojęcie faktury na nowo i precyzują czynności w przypadku, gdy wystawiana jest faktura do paragonu.

Terminy wystawienia faktury w 2014 roku

Dotychczas przepisy pozwalały podatnikom na wystawienie faktury najpóźniej 7 dnia, od dnia wykonania usługi lub dokonania dostawy towaru. Taki termin mógł skutkować przesunięciem płatności podatku o miesiąc, a nieraz płatnością późniejszą nawet o kwartał. Czas powstania obowiązku podatkowego był bowiem związany z dniem wystawienia faktury.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku, przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalają na wystawienie faktury w okresie dłuższym niż 7 dni. Reguła ogólna dodana do ustawy o VAT w artykule 106i stanowi, że podatnik wystawia fakturę 30 dni przed dostawą towaru lub przed wykonaniem usługi albo do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub też dokonano dostawy towaru. Od reguły tej przewidziano wyjątki, które są opisane w art. 106i ust. 3, 4 i 5 znowelizowanej ustawy o VAT, gdzie jest mowa o szczególnych terminach wystawienia faktury dla wymienionych czynności.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? W 2014 określimy ten czas na nowo.

Od stycznia 2014 roku, moment powstania obowiązku podatkowego co do zasady nie jest powiązany z datą wystawiania faktury. Również fakt, że nabywca otrzymał fakturę, nie oznacza jeszcze automatycznego pojawienia się możliwości odliczenia podatku VAT. Nowe przepisy zawarte w aktualnej ustawie o VAT wskazują, że obowiązek podatkowy powstaje zawsze w chwili wykonania usługi lub dokonania dostawy towaru. Pamiętajmy więc, że gdy w 2014 wystawimy fakturę po zakończeniu miesiąca, to nie możemy przesunąć tym samym obowiązku zapłaty podatku na okres kolejny. Obowiązek podatkowy pojawia się bowiem w momencie wykonania czynności.

Nowy tryb wystawiania i rozliczeń faktur, do którego w 2014 muszą się przyzwyczaić przedsiębiorcy, może początkowo powodować pewne utrudnienia w firmach. Wiążą się one z faktem, że sprzedawca od stycznia b.r. określa moment powstania obowiązku podatkowego w powiązaniu z dniem dostawy towaru lub wykonania danej usługi, a nabywca musi sprawdzić, czy spełnione są dwa warunki. Po pierwsze: czy u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej transakcji, a po drugie: czy jest już w posiadaniu faktury. Spełnienie obu wymagań umożliwia dopiero nabywcy odliczenie VAT.

Modyfikacje związane z terminami wystawiania faktur oraz na określaniem czasu powstania obowiązku podatkowego mogą w praktyce oznaczać dla firm, że sprzedawca odprowadzi podatek do urzędu skarbowego wcześniej, a nabywca odprowadzi czy też odliczy VAT w późniejszym terminie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *