content top
Tanie kasy fiskalne… na wiosnę 2013

Tanie kasy fiskalne… na wiosnę 2013

Za tanimi i dobrymi kasami fiskalnymi z pewnością rozglądali się podatnicy, którzy od stycznia 2013 roku stracili prawo do zwolnienia z obowiązku instalowania w firmach tego urządzenia. Zgodnie z nowymi przepisami Ministerstwa Finansów, które weszły w życie właśnie na początku 2013 roku, mnóstwo przedsiębiorców musiało zakupić kasy lub drukarki fiskalne. Termin ich zarejestrowania mijał 1.03.2013 roku. Dlaczego musieli pilnować tego terminu, chociaż dotychczas ich firmy był miały prawo do sprzedaży bez kasy? Które osoby będą musiały poszukać dla siebie kasy fiskalnej w tym lub przyszłym roku?   

Zmiany w obowiązkach podatników mają związek z aktualnym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), które obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. Najważniejsze nowości jakie pojawiły się w tym dokumencie, to:

  • Obniżenie limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia z ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.
  • Ujednolicenie limitów dla osób rozpoczynających działalność i dla tych, które ją kontynuują.
  • Obowiązywanie zasady proporcjonalnego obliczania wysokości limitu zwolnienia dla nowych przedsiębiorców – którzy rozpoczęli działalność w roku 2013.
  • Utrata zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu urządzeń rejestrujących przez szkoły nauki jazdy.

Od  1 stycznia 2013 roku zgodnie z aktualnymi przepisami urządzenie rejestrujące musi mieć każdy przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, a którego obroty przekraczają 20 tys. zł.

Nowy limit obowiązuje dla tych osób, które rozpoczęły działalność po 31 grudnia 2012 roku, oraz dla tych, które ją kontynuują. Ujednolicono limity dla obu tych grup przedsiębiorców.

Dla świeżych firm obowiązuje jednak zasada określania limitu proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Inna więc będzie wysokość limitu zwolnienia dla osoby, która zaczęła sprzedaż towarów lub usług 1 stycznia 2013 roku (pełnie 20 tys. zł), inna dla osoby, która ruszyła ze sprzedażą od kwietnia lub sierpnia 2013 roku (limit proporcjonalny do ilości miesięcy, które zostały w roku licząc od miesiąca rozpoczęcia działalności). Trzeba jednak pamiętać, że obliczanie limitu proporcjonalnie nie dotyczy firm, które rozpoczęły działalność w 2012 roku (dla nich limit  wynosi 20 tys. zł). Niezależnie od miesiąca zarejestrowania działalności, do marca 2013 roku, jeśli przekroczyły określoną kwotę rocznego obrotu, musiały zainstalować kasę.

Urządzenie fiskalne musieli tez zainstalować przedsiębiorcy, dla których 2012 rok, był kolejnym rokiem działalności. Poprzednie rozporządzenie pozwalało im nie prowadzić kasy, jeśli nie przekroczyli 40 tys. zł rocznego obrotu. Jeśli jednak w 2012 roku nie załapali się na limit 20 tys. zł (chociaż nie przekroczyli 40 tys.) – to nowe przepisy zadziałały wstecz i z dniem 1 stycznia 2013 roku  przestali spełniać warunki uprawniające ich do zwolnienia z ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Najpóźniej do 1 marca 2013 roku musieli zainstalować urządzenie rejestrujące.

Nowe rozporządzenie na szczęście utrzymało prawie całkowicie dotychczasowy katalog zwolnień przedmiotowych z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Prawie – poza jednym wyjątkiem. Szkoły nauki jazdy, które dotychczas miały prawo do sprzedaży usług bez kasy fiskalnej, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, objęły obowiązki takie, jak każdego innego przedsiębiorcę: Od 1 stycznia 2013 roku muszą są zobligowani do zakupu kasy fiskalnej, jeśli przekroczą limit w wysokości 20 tys. zł.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *