content top

Spóźnienie z przeglądem kasy fiskalnej – jakie grożą konsekwencje?

Wszystkie zarejestrowane kasy fiskalne powinny przechodzić okresowy przegląd techniczny przynajmniej raz na 2 lata. Podatnik, który tego nie dopilnuje, musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi, odczuwalnymi nie tylko dla małych sklepów. W zależności od ilości urządzeń ewidencjonujących, można stracić nawet 700zł lub jeszcze więcej.

Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej wiąże się z różnymi obowiązkami. Oprócz drukowania paragonów dla każdego klienta indywidualnego dokonującego zakupu osoba zajmująca się obsługą kasy fiskalnej musi drukować raporty dobowe i raporty miesięczne pierwszego dnia każdego miesiąca. Jednak to nie wszystkie obowiązki, które przepisy nakładają na podatnika sprzedającego towary lub usługi osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku precyzuje także kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne (Dz. U. nr 212 poz. 1338). W myśl tych przepisów podatnik musi dokonywać okresowych przeglądów technicznych urządzeń rejestrujących. Jak często należy je wykonywać i jakie konsekwencje wiążą się z nieterminowością w tej kwestii?

Przegląd raz na 2 lata

Wyżej wspomniane rozporządzenie wskazuje wyraźnie, że podatnik jest zobowiązany zgłaszać wszystkie swoje kasy fiskalne do okresowego przeglądu technicznego u właściwego serwisanta. §16 ust. 1 tego rozporządzenia mówi, że przeglądy takie muszą być dokonywane najrzadziej raz na 24 miesiące. Takie przeglądy są więc poważną sprawą i należy pilnie przestrzegać wyznaczonych w książce serwisowej terminów. Jeśli podatnik nie dopełni tego obowiązku na czas, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Oddaj zwrot

Jeśli używane kasy fiskalne nie przeszły w terminie przeglądu, podatnik ma obowiązek zwrócić pobrany zwrot kosztów poniesionych z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Konsekwencja ta wynika wprost z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Przepis ten wskazuje, że podatnik musi oddać podany zwrot między innymi w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeśli zaprzestanie używania kasy fiskalnej w ciągu 3 lat od daty rozpoczęcia ewidencjonowania. Po drugie, jeśli posiadane kasy fiskalne nie zostaną zgłoszone do obowiązkowego przeglądu technicznego u właściwego serwisanta.

700zł i więcej

Konsekwencja ta nie ma formy grzywny czy mandatu, jednak finansowo dla przedsiębiorców okazuje się dotkliwsza niż niejedna kara.  Zwrot uzyskany z tytułu zakupu kasy fiskalnej to kwota nawet 700zł. Konieczność poniesienia tych konsekwencji nie jest też kwestią wykrycia niedopełnienia obowiązków w czasie kontroli skarbowej. Z §6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących jasno wynika, że w przypadku zaistnienia zaniedbania w tym względzie podatnik ma obowiązek zwrócić uzyskana kwotę do 25 dnia następnego miesiąca lub kwartału, w zależności od sposobu rozliczania podatku.

Przykład:

Dwie kasy fiskalne pani Ewy miały w książce serwisowej wyznaczone daty przeglądu na 14 września. Niestety pani Ewa nie dopilnowała tych terminów i oddała kasy fiskalne do serwisu dopiero 2 października. Ponieważ rozlicza podatki miesięcznie, odliczone wcześniej 1400zł zwrotu za dwie kasy musi zwrócić urzędowi skarbowemu do dnia 25 października.

Jak widać z powyższego przykładu, konsekwencje wynikające z zaniedbań mogą okazać się dotkliwe, dlatego warto skrupulatnie przestrzegać wyznaczonych terminów. Obecnie za przestrzeganie tego odpowiedzialny jest podatnik, który prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy jej zastosowaniu. Doraźnie kwota 100 czy 200zł na przegląd serwisowy może wydawać się dość duża, szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw, na przykład sklepów lub jednoosobowych działalności gospodarczych, nie warto jednak oszczędzać na uczciwości, ponieważ nieuczciwość może nas kosztować o wiele więcej.

3 komentarze to “Spóźnienie z przeglądem kasy fiskalnej – jakie grożą konsekwencje?”

 1. ewelina pisze:

  Dziękuję za fajny artykuł, sporo się dowiedziałam. Mam przy okazji pytanie – czy za dwutygodniowe spóźnienie z przeglądem mogę zostać przez skarbówkę ukarana?
  I w jaki sposób skarbówka może się o tym spóźnieniu dowiedzieć?

 2. Monia pisze:

  Wydaje mi się, że nie… Przecież człowiek musi mieć czas, żeby tę kasę fiskalną kupić, przetestować.. Moim zdaniem przynajmniej 2 miesiące.

 3. Marianna pisze:

  Dziękuję za tę notkę, jest bardzo przydatna i ciekawa. Muszę przyznać, że, dzięki niej, zainteresowałam się tematem. Będę zaglądać tu codziennie w poszukiwaniu nowych informacji. Czekam na kolejne notki.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *