content top
Poczęstunek w firmie  – czy masz prawo do odliczenia VAT?

Poczęstunek w firmie – czy masz prawo do odliczenia VAT?

W wielu firmach przedsiębiorcy organizują poczęstunki dla pracowników lub kontrahentów, które są elementem spotkań biznesowych, narad czy szkoleń. W związku z tymi poczęstunkami kupowane są produkty spożywcze: kawa, herbata, soki, słodycze czy owoce. Nieraz, w tym samym celu nabywane są również kanapki lub przekąski dostarczane przez firmy cateringowe. Jakie konsekwencje w podatku VAT wiążą się z organizowaniem takich poczęstunków w firmie. Czy podatnik musi zapłacić VAT od towarów kupionych  w celu przekazania do sekretariatu albo spożycia podczas szkolenia czy konferencji ?

Prawo do odliczenia – związek z funkcjonowaniem firmy

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT od wydatków, które są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Prawo to przysługuje wówczas, gdy odliczenia dokonuje podatnik VAT a towary i usługi, z  których nabyciem wiąże się podatek naliczony, wykorzystuje się do wykonywania czynności opodatkowanych – a więc generujących podatek należny. Okoliczności towarzyszące nabyciu towaru lub usługi muszą więc wskazywać na to, iż zakup został dokonany w związku z czynnościami opodatkowanymi – związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

Aby można było wskazać chociaż pośredni związek z działalnością podatnika, a zrobionymi przez niego zakupami spożywczymi, musi istnieć odpowiednie powiązanie przyczynowo-skutkowe. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością podatnika istnieje wtedy,  gdy dane produkty nie przyczyniają się bezpośrednio do uzyskania obrotu, np. nie zostaną odsprzedane, ale wpływają na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Wobec tego uzasadnione jest wyciągnięcie wniosku, że podatnik może odliczyć VAT naliczony od wydatków na zakup kawy, herbaty, cukru czy ciastek np. do sekretariatu, jeśli służą one jako drobny poczęstunek dla kontrahentów lub pracowników podczas spotkań biznesowych. Prawo to przysługuje również przy nabyciu cateringu (kanapki, przekąski) w podobnym celu: zapewnienia poczęstunku kontrahentom. Podatnik ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług cateringowych, związanych np. z negocjacjami dotyczącymi sprzedaży produktów (poniesione wydatki służą bowiem w takiej sytuacji do wykonywania czynności opodatkowanych VAT).

Kiedy należy naliczać VAT?

Zgodnie z ustawą o VAT, dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu VAT dotyczy sytuacji, w których nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa lub ich zużycie ma związek z zaspokojeniem celów osobistych m.in. podatnika lub jego pracowników. Opodatkowane są także wszelkie inne darowizny.

Podsumowując:          

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem napojów (np. kawy, herbaty, mleka, soków), drobnych artykułów spożywczych (ciasteczek, słodyczy, paluszków, popularnych owoców), a nawet żywności dostarczanych przez firmę cateringową w postaci kanapek czy przekąsek – przekazywanych pracownikom nieodpłatnie w godzinach ich pracy i w trakcie narad, szkoleń, spotkań wewnętrznych czy konferencji. Może też przekazać je do sekretariatu w celu zapewnienia poczęstunku gościom lub klientom. Zakup tych artykułów spożywczych dokonywany jest w związku z prowadzoną firmą, służy jej prawidłowemu funkcjonowaniu oraz pośrednio wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *