content top
Kasy fiskalne dla lekarzy – w 2015 będą zmiany

Kasy fiskalne dla lekarzy – w 2015 będą zmiany

W przyszłym roku szykują się duże zmiany w stosowaniu kas fiskalnych. Nowe przepisy będą dotyczyły między innymi lekarzy. Od stycznia 2015 roku kasy fiskalne będą obowiązkowe w każdym prywatnym gabinecie lekarskim.

Do maja 2011 roku lekarze mogli korzystać z całkowitego zwolnienia z obowiązku stosowania urządzeń rejestrujących. Przywilej ten przysługiwał im ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Od stycznia 2015 roku sytuacja lekarzy diametralnie się zmieni. Ministerstwo Finansów postanowiło bowiem pozbawić lekarzy prawa do wszelkich zwolnień z kas fiskalnych.

W 2015 nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2015 roku. Z końcem 2014 roku przestanie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). Zastąpi je nowe rozporządzenie, którego projekt jest już opracowany.

Projektowany dokument Ministerstwa nie zmienia wysokości limitu do zwolnienia podmiotowego (20.000 zł lub mniej, jeśli podatnik dopiero rozpoczyna sprzedaż i liczy limit proporcjonalnie do czasy prowadzenia firmy). Ale znajdujemy w nim zapis, który jednoznacznie poszerza katalog wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych. Chodzi o to, co możemy przeczytać w § 4 ust. 1 pkt 2f:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

W praktyce oznacza to nic innego, jak tylko to, że kasy fiskalne dla lekarzy od stycznia 2015 roku będą obowiązkowe. Także dla stomatologów. Wysokość obrotu lekarza czy stomatologa nie będzie już miała żadnego znaczenia. Każdy lekarz i każdy dentysta, który rozpocznie przyjmowanie pacjentów w prywatnym gabinecie lekarskim, będzie miał bezwzględnie obowiązek zainstalować kasę fiskalną i drukować paragony – już od pierwszej czynności.

Troska o budżet państwa

Ministerstwo Finansów nowe wyłączenia ze zwolnień z kas fiskalnych tłumaczy troską o budżet państwa. Wychodzi więc na to, że zdaniem ustawodawcy lekarze i stomatolodzy należą do tych podatników, którzy rozmyślnie zaniżają obroty, aby skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Takie nadużycia mają negatywny wpływ na budżet państwa, bo ukrywanie realnego przychodu to także nieodprowadzanie podatku odpowiedniej wysokości.

Ale czy faktycznie lekarze i dentyści ukrywają obrót, by uniknąć instalacji kasy fiskalnej w gabinetach? Czy kasy fiskalne dla lekarzy to dobry pomysł?

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *