content top

Jaka kara grozi za brak kasy fiskalnej?

Oprócz zwiększenia kwoty podatku o 30% nieuczciwy przedsiębiorca musi liczyć się z grzywną w wysokości 240 jednostek dziennych i może się pożegnać z ulgą na zakup kasy. Nawet jeśli kasa fiskalna w firmie jest, ale nie zarejestrowana, konsekwencje będą takie same. Lepiej więc zawczasu przeliczyć koszty, ponieważ zakup i posiadanie kasy fiskalnej to dużo mniejszy wydatek niż wymierzona w razie kontroli kara. Brak kasy fiskalnej

Konsekwencje braku kasy fiskalnej mogą być bolesne w skutkach dla przedsiębiorcy, który nie zaopatrzy się w nią na czas. Dotyczy to nie tylko sklepów i punktów usługowych, ale też każdej działalności, w której prowadzona jest sprzedaż dla klientów detalicznych. Zwolnione z tej konieczności mogą być tylko firmy, których roczny obrót nie przekracza 40 tysięcy złotych. Jakich konsekwencji może się spodziewać przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązkowej rejestracji kasy fiskalnej i sprzedaje swoje towary lub usługi na lewo?

Większy podatek

Zacznijmy od ustawowej kary wymierzanej przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej. Jeżeli w czasie kontroli wyjdzie na jaw, że kasa fiskalna nie została zarejestrowana w firmie, a powinna być, zostaniemy obciążeni kwotą dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% podatku naliczanego od rozpoczęcia ewidencji. Oczywiście kasa fiskalna będzie musiała zostać zakupiona i zarejestrowana za pomocą zakupu. W praktyce kara ta oznacza, że od momentu zarejestrowania kasy oprócz standardowego podatku wynikającego ze sprzedaży za pomocą kasy, będziemy musieli zapłacić jeszcze dodatkowe 30% tej kwoty.

To i tak dobrze, ponieważ kodeks karny skarbowy nie określa jednoznacznie, czy 30% należy dodać do kwoty podatku ze sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą kasy, czy kwoty całej sprzedaży. W rzeczywistości, gdyby literalnie rozumieć art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, należałoby wymierzyć karę 30% od podatku z całości sprzedaży. Na szczęście nie musi tak być i w większości przypadków wymierzone kary dotyczą podatku ze sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą kasy. Lepiej jednak nie liczyć na taką ewentualność. Równie dobrze uprawniony do tego organ może nieuczciwemu przedsiębiorcy wymierzyć surowszą karę – 30% kwoty podatku od całości sprzedaży. Już takie konsekwencje wydają się dość bolesne, ale to nie koniec nieprzyjemności.

Pożegnanie ze zwrotem

Kasa fiskalna oczywiście musi zostać zakupiona, ale nie możemy już liczyć na zwrot kosztów poniesionych z tytułu jej kupna. Nie jest to kara wynikająca ze złośliwości urzędników, ale konsekwencja, która jasno wynika z przepisów. Ustawa o VAT mówi wyraźnie, że z ulgi na zakup kasy fiskalnej mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie w ustalonych terminach. Zwykle interpretuje się ten przepis w przypadku, gdy przedsiębiorca miał zakupioną kasę, ale spóźnił się z rozpoczęciem ewidencjonowania. W rzeczywistości taka sama sytuacja występuje, gdy kasa fiskalna została zakupiona i zarejestrowana już po rozpoczęciu sprzedaży dla klientów detalicznych. Nieuczciwy podatnik może się więc pożegnać z kwotą sięgającą nawet 700zł. Nie dostanie też zwrotu za żadną kolejną zakupioną kasę, ponieważ możliwość ta istnieje tylko przy rozpoczęciu ewidencjonowania, niezależnie od ilości kas, które kupimy. To jednak ciągle nie koniec przykrych konsekwencji.

Grzywna nie tylko dla podatnika

Kolejną sankcją jest grzywna wynikająca z przepisów kodeksu karnego skarbowego. Podatnik, który nie prowadzi księgi, może zostać ukarany grzywną do 240 stawek dziennych. Jest to kwota uzależniona od możliwości zarobkowych karanej osoby. Kasa fiskalna w rozumieniu kodeksu karnego stanowi wspomnianą księgę, dlatego jej brak jest równoznaczny z możliwością wymierzenia takiej kary. Co więcej, grzywna taka może zostać nałożona nie tylko na podatnika, ale też na pracownika, który powinien rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Taka sama kara może zostać nałożona za nierzetelne prowadzenie księgi. Co to oznacza w praktyce? Jeśli mamy zarejestrowaną kasę, a jej nie używamy, lub gdy ewidencjonujemy tylko część sprzedaży detalicznej, podlegamy grzywnie za nierzetelne prowadzenie księgi.

Żal za brak kasy fiskalnejLepiej mieć kasę niż żałować

Jedynie w przypadku samodzielnego zawiadomienia organu ścigania o popełnionym przestępstwie skarbowym możemy uniknąć kary za brak kasy fiskalnej. Korzystamy w ten sposób z tak zwanej instytucji czynnego żalu. Jednak nawet największy żal nie poskutkuje, jeśli przed zgłoszeniem zostaliśmy przyłapani na braku kasy lub posługiwaniu się nią w sposób wybiórczy. Liczmy się też z koniecznością podania informacji o innych osobach, które współuczestniczyły w tym przestępstwie skarbowym.

Tak naprawdę najlepszym sposobem na uniknięcie kar w postaci zwiększonego podatku, braku ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej i grzywny jest zakupienie i zarejestrowanie tego urządzenia w odpowiednim czasie. Koszty poniesione z tego tytułu, w tym większy podatek związany z ewidencjonowaniem sprzedaży detalicznej, są zdecydowanie niższe niż ewentualne konsekwencje, które musielibyśmy ponieść w razie wykrycia braku kasy fiskalnej.

One Response to “Jaka kara grozi za brak kasy fiskalnej?”

  1. Gość pisze:

    Ciekawe podejście do tematu, fajny styl, jak dla mnie, to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Swoja droga, cały blog jest świetny. Trzymam za niego kciuki.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *