content top
FISKALIZACJA w 2013r. – obowiązki podatnika po zakupie kasy fiskalnej

FISKALIZACJA w 2013r. – obowiązki podatnika po zakupie kasy fiskalnej

Przedsiębiorca, który zaczyna ewidencję obrotów na urządzeniu fiskalnym, musi pamiętać o kilku ważnych działaniach.

Gdy dopełnił już wszystkich formalności związanych z samym zakupem kasy, jej zgłoszeniem i zaprogramowaniem, gdy rozpoczął już faktyczną fiskalizację – od tego momentu każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych powinna być przez niego zarejestrowana. Dowodem wykonania transakcji i ewidencji obrotu oraz podatku należnego jest paragon. Oryginał trafia do klienta, kopia zostaje u przedsiębiorcy sprzedającego towar lub usługę. W 2013r. pojawiła się zmiana w przepisach, dotycząca przechowywania papierowych kopii paragonów fiskalnych – rolki kasowe ze sprzedaży dokonanej w 2013r. (po 31 grudnia 2012r.) muszą być trzymane przez podatnika przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Przechowywanie papierowych dokumentów kasowych, wymaga oczywiście zapewnienia odpowiednich warunków.

Obowiązkowe jest też sporządzanie raportów sprzedaży: Raportu dobowego i miesięcznego.

Raport dobowy powinien być wykonany przez operatora kasy fiskalnej po zakończeniu sprzedaży w danym dniu – teoretycznie do godziny 24. Zasadniczo chodzi o to by, zamknąć tym raportem sprzedaż z danego dnia, więc można go też sporządzić przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym (z odpowiednią datą zarejestrowaną w pamięci fiskalnej).

Raport miesięczny sumujący raporty dobowe, powinien być wykonany po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu. Najwcześniej można go wygenerować pierwszego dnia następnego miesiąca. I najlepiej zrobić to właśnie wtedy, jak najszybciej po zakończeniu miesiąca sprzedaży – ponieważ kontrola skarbowa może zażądać takich raportów, a podatnik ma obowiązek je udostępnić.

Raporty również muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, przez pięć lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone.

Do obowiązków przedsiębiorcy korzystającego z urządzeń fiskalnych należy też regularne zlecanie ich przeglądu technicznego. Taki przegląd kasy fiskalnej uprawniony pracownik serwisu musi wykonać przynajmniej raz na 24 miesiące. Taki przegląd przedłuża żywotność kasy rejestrującej – wykonując go raz na 2 lata, zgodnie z przepisami podatnik uniknie ewentualnej grzywny, która może być na niego nałożona w wypadku kontroli.

 Co sprawdzi pracownik Urzędu Skarbowego w wypadku kontroli urządzenia fiskalnego?

– Numer ewidencyjny (na stałe zapisany na obudowie urządzenia fiskalnego), fabryczny i unikatowy,

-stan techniczny kasy rejestrującej i terminowość wykonywania okresowych przeglądów technicznych,

– nienaruszalność plomb,

– prawidłowość obsługi klienta (wydawanie paragonów klientom, reklamacje, zwroty),

– dobowy raport fiskalny,

– raporty fiskalne miesięczne,

-zaprogramowanie kasy rejestrującej (nagłówki, nazwy towarów i ich ceny, stawki VAT przyporządkowane do towarów),

– książkę serwisową kasy (musi być zawsze w miejscu zainstalowania urządzenia fiskalnego).

Podatnik, który rejestruje sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej ma obowiązek udostępnić urządzenie do kontroli uprawnionym do tego organom. Ważna jest więc ścisła współpraca z pracownikami skarbowymi podczas takiej kontroli.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *